مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران

  • نامه درخواست عضویت در اتحادیه روی سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره‌
  • تصویر مدارک شناسایی مدیرعامل (کارت ملی و شناسنامه)
  • تصویر کارت بازرگانی شرکت یا کارت عضویت شرکت در اتاق‌های بازرگانی (جهت کسب حق رأی در مجمع اتحادیه)
  • پروانه بهره برداری شرکت (مختص شرکت‌های تولیدی)
  • تصویر آگهی تاسیس شرکت
  • تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
  • واریز مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ورودیه و مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق عضویت سالانه) به حساب جاری سیبا به شماره ۰۱۰۴۷۳۴۷۵۱۰۰۷ و شماره شبا IR270170000000104734751007 به نام اتحادیه صنایع بازیافت ایران نزد بانک ملی ایران شعبه قلهک (۲۱۷)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید