آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 در رویدادها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
اتحادیه صنایع بازیافت ایران
به شماره ثبت ۲۳۲

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ ۹ / ۵ / ۹۶ ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگذار می‌گردد،
شرکت فرمایند.
دستور جلسه:
۱ – قرائت گزارش بازرس قانونی اتحادیه
۲ – تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵
۳ – انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اتحادیه
۴ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می‌باشد.
لازم به ذکر است تنها اعضایی که تا پایان سال ۱۳۹۵ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رای خواهند بود.

ولی‌ا.. غلامی نجفآبادی
رییس اتحادیه
Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید