اخبار

۲۰ تیر مصاحبه ایسنا با دبیرکل اتحادیه

زباله هم دلال چینی پیدا کرد! در شرایطی که صنایع بازیافت در داخل چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند، به گفته دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تامین و تضمین بازار مواد اولین خود پرسه...

ادامه مطلب

۰۸ تیر با اتمام جلسات کارشناسی، اسناد بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تحویل گردید.

در هفدهمین جلسه کارشناسی بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها، بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بر اساس سند بازنگری قانون به پایان رسید. سند بازنگری آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ضمیمه به انضمام مصوبات قبلی به امضای طرفین رسیده و تقدیم ریاست سازمان گردید. همچنین مقررشد در...

ادامه مطلب

۰۸ خرداد بررسی ایرادات معاونت تشکلهای اتاق بر «پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران»

در بیستمین جلسه هیئت‌مدیره، گزارشی از گردش کار پرونده مالیات عملکرد سال ۹۱ اتحادیه توسط دبیرکل ارائه گردید. متاسفانه به علت اشتباه مدیریت قبلی اتحادیه در دریافت و ثبت درآمد ناخالص بازیافت قرآنهای فرسوده در دفاتر مالی اتحادیه، سرممیزی مالیاتی شمال تهران، به حکم هیئت...

ادامه مطلب

۰۴ خرداد شروع مجدد جلسات بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها با انتصاب دکتر اردستانی به عنوان مشاور ارشد ریاست سازمان حفاظت محیط زیست.

با انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی اردستانی، ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، سیزدهمین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار گردید. در این جلسه سند بازنگری قانون که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، بررسی و مجددا تایید گردید و مقرر...

ادامه مطلب

۳۱ فروردین انتصاب دکتر حجت به عنوان رایزن علمی-فرهنگی ایران در شرق دور؛ تکلیف بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها در هاله ابهام!!!

پس از صرف شش ماه زمان و برگذاری دوازده جلسه کارشناسی بازنگری و در شرایطی که صنعت بازیافت کشور امیدوار به تشکیل جلسات کارگروه زیربنایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها بود، خبر انتصاب جناب آقای دکتر حجت به عنوان رایزن علمی-فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه...

ادامه مطلب

۲۹ فروردین معاونت تشکلهای اتاق ایران با تشکیل انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد.

هیئت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران در جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ با تاسیس انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد. بر این اساس معاونت امور تشکلهای اتاق ایران طی نامه شماره ۷۱۴/۴۳/ص مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵، ضمن اعلام خبر فوق، موافقت اصولی خود را با تاسیس و ثبت...

ادامه مطلب

۱۷ اسفند ضرورت تسریع در فرآیند بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه صبحانه مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با خانم دکتر ابتکار.

در جلسه صبحانه کاری مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرکل اتحادیه با اشاره به وضعیت فوق بحرانی صنعت بازیافت ایران و تعطیلی ۸۰ شرکت عضو این اتحادیه از ابتدای سال ۹۴ به‌واسطه شرایط یادشده، به برگذاری جلسات کارشناسی بازنگری...

ادامه مطلب

۲۸ دی پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران به تصویب نهایی هیئت‌مدیره رسید و تقدیم معاونت امور تشکلهای اتاق ایران گردید.

در هجدهمین جلسه هیئت‌مدیره، پروپوزال «بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت ایران» که کلیات آن در جلسه مورخ ۳/۳/۹۴ هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و در جلسات ۱۶/۸/۹۴، ۱۴/۹/۹۴، ۲۸/۹/۹۴ و ۱۴/۱۰/۹۴ هیئت‌مدیره و جلسات هیئت اجرایی به طور مفصل و دقیق مورد بحث و...

ادامه مطلب

۲۰ دی سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها به تایید نماینده سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

بازنگری قانون مدیریت پسماندها پس از پنج ماه و ده جلسه کارشناسی پایان یافت و سند بازنگری پس از امضای طرفین تقدیم دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید. در این جلسات قوانین و رویه‌های جاری در کشورهای پیشرو در حوزه بازیافت بررسی و علاوه...

ادامه مطلب