اخبار

۲۹ فروردین معاونت تشکلهای اتاق ایران با تشکیل انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد.

هیئت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران در جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ با تاسیس انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد. بر این اساس معاونت امور تشکلهای اتاق ایران طی نامه شماره ۷۱۴/۴۳/ص مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵، ضمن اعلام خبر فوق، موافقت اصولی خود را با تاسیس و ثبت...

ادامه مطلب

۱۷ اسفند ضرورت تسریع در فرآیند بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه صبحانه مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با خانم دکتر ابتکار.

در جلسه صبحانه کاری مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرکل اتحادیه با اشاره به وضعیت فوق بحرانی صنعت بازیافت ایران و تعطیلی ۸۰ شرکت عضو این اتحادیه از ابتدای سال ۹۴ به‌واسطه شرایط یادشده، به برگذاری جلسات کارشناسی بازنگری...

ادامه مطلب

۲۸ دی پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران به تصویب نهایی هیئت‌مدیره رسید و تقدیم معاونت امور تشکلهای اتاق ایران گردید.

در هجدهمین جلسه هیئت‌مدیره، پروپوزال «بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت ایران» که کلیات آن در جلسه مورخ ۳/۳/۹۴ هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و در جلسات ۱۶/۸/۹۴، ۱۴/۹/۹۴، ۲۸/۹/۹۴ و ۱۴/۱۰/۹۴ هیئت‌مدیره و جلسات هیئت اجرایی به طور مفصل و دقیق مورد بحث و...

ادامه مطلب

۲۰ دی سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها به تایید نماینده سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

بازنگری قانون مدیریت پسماندها پس از پنج ماه و ده جلسه کارشناسی پایان یافت و سند بازنگری پس از امضای طرفین تقدیم دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید. در این جلسات قوانین و رویه‌های جاری در کشورهای پیشرو در حوزه بازیافت بررسی و علاوه...

ادامه مطلب

۱۴ دی صورت مطالبات هیئت مدیره از اعضاء به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

در جلسه شانزدهم هیئت‌مدیره، گزارش مرحله اول رسیدگی به حسابها ارایه گردید که بر این اساس مطالبات اتحادیه تا پایان سال ۹۳ از اعضا به تفکیک گروهها به شرح زیر است: کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی: مبلغ ۷۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال کارگروه پلیمر: مبلغ ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگروه فلز: مبلغ ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگروه سلولز: مبلغ ۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگروه...

ادامه مطلب

۱۰ آبان بازتعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار پسماندها قابل چشمپوشی نیست!

«لزوم صراحت قانون مدیریت پسماند در خصوص مناسبات حاکم بر بازار» موجب شد مباحثات سومین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها چند ساعت به درازا بیانجامد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر حجت، مهندس معمارزاده و مهندس صدرنژاد در محل دانشکده مهندسی مکانیک...

ادامه مطلب

۰۴ مهر اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و دبیرکل و خزانه‌دار اتحادیه برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با هدف تامین...

ادامه مطلب

۲۱ شهریور ضرورت بازنگری قانون مدیریت پسماندها به استحضار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

طی ملاقات معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر ابتکار با دبیرکل اتحادیه، پاره‌ای از مصائب صنعت بازیافت کشور و نگرانی شدید اتحادیه از عدم توجه جدی سازمان حفاظت محیط زیست به نارسایی‌های موجود در حوزه بازیافت و خصوصا...

ادامه مطلب

۰۲ شهریور استعفای رییس و خزانه‌دار هیئت‌مدیره.

در دهمین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه بحث و بررسی پیرامون مذاکرات انجام شده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۴ با معاونت محترم امور تشکلهای اتاق ایران، استعفای آقایان اسلامی، جوکار و آقایی مورد پذیرش هیئت مدیره قرار گرفت و در پی آن با ورود اعضای علی‌البدل...

ادامه مطلب