اجتناب محاکم و دستگاه‌های قضایی از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی

۱۱ آبان اجتناب محاکم و دستگاه‌های قضایی از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی

نامه مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به کلیه‌ی استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور – بخشنامه‌ها، دستورات، مصادیق و ادله‌ی قانونی در جهت ضرورت تعامل با دستگاه‌های قضایی برای اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی و درخواست گزارش‌دهی از نقض موارد احتمالی مقررات ناظر به این موضوع

 

Fullscreen Mode