مدیریت پسماندهای استانهای شمالی در برنامه چشم‌انداز رادیو سلامت

۱۴ دی مدیریت پسماندهای استانهای شمالی در برنامه چشم‌انداز رادیو سلامت

با حضور آقای مهندس سید توحید صدرنژاد ریاست اتحادیه صنایع بازیافت ایران

(لینک مستقیم)