بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در طبیعت۳۶۰درجه

۲۶ بهمن بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در طبیعت۳۶۰درجه

با حضور آقایان دکتر رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مهندس حسین منیری رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران

(لینک مستقیم)