آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

01 سپتامبر آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

اعضاء محترم کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی،

با سلام و آرزوی موفقیت روزافزون،
احتراما از حضور محترمتان دعوت می‌نماید در گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه که ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ در محل دفتر اتحادیه، با دستور زیر برگذار می‌گردد، شرکت فرمایید:
۱- گزارش روند تصویب لایحه کمک به ساماندهای مدیریت پسماند با مشارکت بخش غیردولتی
۲- انتخاب هیئت رئیسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی
۳- سایر مواردی که در صلاحیت گردهمایی عمومی کارگروه می‌باشد.
لازم به ذکر است مطابق اساسنامه جدید اتحادیه تنها اعضای هیئت رئیسه کارگروه‌ها می‌توانند برای عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه کاندیدا شوند. همچنین تنها اعضایی که تا پایان سال۱۳۹۶ با اتحادیه تسویه‌حساب نموده، پروانه بهره‌برداری، کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رای خواهند بود.

با تجدید احترام،
سید توحید صدرنژاد
دبیرکل اتحادیه