چالش زباله گردی کودکان در برنامه نیم‌نگاه رادیو سلامت

۱۷ تیر چالش زباله گردی کودکان در برنامه نیم‌نگاه رادیو سلامت

(برای شنیدن برنامه اینجا کلیک کنید!)

چالش زباله گردی کودکان و مسائل پشت پرده با حضور آقای احمدرضا پرنده(سرپرست دفتر امور آسیب های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و مهندس صدرنژاد(دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران)