سومین دوره ۱۳۹۳/۱۲/۵-تاکنون

ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی

رییس اتحادیه

حمید راحتی آسیابر

عضو هیئت‌مدیره

اشکان معمارزاده

خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره

حمیدرضا ملکی دیزیچه

نایب‌رییس اتحادیه

محمد کاظمی نجف‌آبادی

عضو هیئت‌مدیره

محمدحسین طاهری

عضو هیئت‌مدیره

حسین قادی

عضو هیئت‌مدیره

حمید بهشتی منفرد

عضو هیئت‌مدیره

سید توحید صدرنژاد

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره