معافیت مالیاتی صنایع بازیافت به تأیید شواری نگهبان رسید

۰۷ اردیبهشت معافیت مالیاتی صنایع بازیافت به تأیید شواری نگهبان رسید

عدم مغایرت «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» با موازین شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

بدین ترتیب و با ابلاغ این قانون، با استناد به ماده ۵ آن، کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع از معافیت مالیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار خواهند بود.